ro

szabályzat

 

Nemzeti Vágta Versenykiírás

és Versenyszabályzat * 

 

* A szabályzatba foglalt összes pont a Székely Vágta futamaira is érvényes.

 

A verseny elnevezése: Nemzeti Vágta

A verseny fajtája: síkverseny Időpontja: 2024. október 5-6.

Helyszíne: Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont

Összdíjazás: 14.100 000,- Ft

 

Tisztségviselők:

Nemzeti Vágta elnöke: Lázár Vilmos

Nemzeti Vágta versenyigazgató: Szotyori Nagy Kristóf

Nemzeti Vágta főrendezője: Meskó Zsolt

Vágtafőkapitány: Székely Tibor hagyományőrző huszár alezredes

Nemzeti Vágta Elővágta és nevezési igazgató: Szotyori Nagy Kristóf

Nemzeti Vágta technikai igazgató: Gőz László

Versenyrendező: Lovas-Show Kft.

Lovas-Show ügyvezető igazgató: Ladányi Kovács Zoltán

Versenybíróság elnöke: Korbán Krisztián

Startbíró: Hejüsz Attila

Állatorvos: dr. Bába András

Dopping ellenőr: dr. Jármy Miklós

Versenyiroda vezető: Zajonskovsky Nóra

 

Technikai feltételek:

A Nemzeti Vágtán:

 • A verseny távja: előfutamokban 4 és fél kör, kb.: 1 120 m; középfutamokban és a döntő futamban 5 és fél kör, kb.: 1 620 m
 • Versenypálya mérete: 250 x 10-12 m
 • Versenypálya talaja: homok granulátum

- Melegítő pálya I. mérete: kb. 80 x 10m - vágta munkára
- Melegítő pálya I. talaja: homok granulátum
- Melegítő pálya II. mérete: 100 x 100 - jártatásra
- Melegítő pálya II. talaja: homok

 

A Nemzeti Vágta Elővágtáin:

 • A verseny távja futamonként: 1 100 – 1 300 m között
 • Versenypálya: zárt, önmagába visszatérő alakzatú
 • Versenypálya talaja: egységes futófelületű

Rendező fenntartja magának a jogot a jelen versenykiírás megváltoztatására.

 

A nevezés feltételei:

 

 1. A nevezésre jogosult bármely természetes személy (aki betöltötte 18. életévét) vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely számlaképességgel rendelkezik.
 2. Nevezés történhet egyrészt az Elővágta versenyre való nevezéssel maximum 100.000,- forint + áfa nevezési díj megfizetése mellett. Amennyiben a nevező valamelyik Elővágtán 1-3. helyezést ér el, úgy indulási jogot nyer a Nemzeti Vágta versenyre. A versenyzők ugyanazon nevező képviseletében indulnak a szilvásváradi rendezvényen, mint amely nevező őket az Elővágtára benevezte, és ugyanazon település színében, mely színében az Elővágtán indultak.
 3. Nevezés történhet másrészt az Elővágta szervezője jogán, aki az előírt versenyrendezési díj hiánytalan megfizetése után nevezhet egy települést, amelynek a lovasa a Nemzeti Vágta versenyen képviseli őket. Ezen települést képviselő páros Nemzeti Vágtán történő részvételéhez a Nemzeti Vágta Szervezőbizottságának jóváhagyása szükséges. A nevezett település csak az Elővágta helyszíne lehet, de amennyiben a rendező település már bejutott a Nemzeti Vágta versenyére, az Elővágta szervezője egyéb települést nevezhet.
 4. Nevezés történhet harmadrészt közvetlenül a Nemzeti Vágta versenyre való nevezéssel. A nevezés beérkezését követően a jelentkező 10 napon belül köteles átutalni a nevezési díjat, amelynek összege 800.000,- (azaz nyolcszázezer) forint + áfa, mely tartalmaz 1 db 3×3 méteres sátor helyet a „Vágta Korzón”. A szervező a nevezési díj beérkezését követő 5 napon belül megküldi a számlát a jelentkező részére. Amennyiben a nevező a díjat határidőben nem fizeti meg, úgy a szervező a nevezést törli. Közvetlen nevezés esetén a Nemzeti Vágtán való nevezés feltétele, hogy a nevező és a Lovas-Show Kft. aláírja a Nemzeti Vágta Közvetlen Nevezési Megállapodását.
 5. Az előző évi (2023-as) Nemzeti Vágta győztes települése a nevezési díj befizetése nélkül indulhat a versenyen.
 6. Amennyiben bármely nevező kérte valamely település megjelölését neve mellett, és befizette a nevezési díjat, úgy ugyanezen település megjelölését már nem kérheti később beérkezett nevezés beküldője.
 7. A nevező által bejelentett lovas, illetve ló indításán a jelen pontban megadott határidő után nevező csakis indokolt esetben és a szervező külön írásbeli hozzájárulásával változtathat. Szervező saját hatáskörben és belátása szerint dönt a hozzájárulás kérdésében.
 8. Amennyiben nevező eleget tett a nevezési feltételeknek, de a versenyen való indulás feltételeinek nem felelt meg, vagy bármely okból a versenyen nem indult el, úgy szervező a nevezési díjat nem téríti vissza a nevező részére.
 9. A verseny során elnyert pénzdíj 100%-ban a versenyző páros nevezőjét illeti meg.

 

A verseny menete:

 

A futamok résztvevői az előre kisorsolt számú rajthelyről, a startzónából startolnak.  A starter a magasra emelt startzászlót lecsapja, és a hangos start vezényszóra a futam elindul. A futam bal kézre zajlik, futamonként legfeljebb 4 lovas indul. A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni. A lovasok a versenypálya teljes területét igénybe vehetik a futam során, a lovak és egymás testi épségét nem veszélyeztetve. A futam győztese az a páros, aki a versenytáv teljesítése után elsőként halad át a célvonalon. A verseny menetét a versenybíróság felügyeli és bírálja el. A végső sorrendet célfotó segítségével állapítja meg a versenybíróság.

A Szilvásváradi Lovas Központban a lovak elhelyezése: 3x3 m-es mobil boxokban, a lovak részére a rendezőbizottság almot és itató vizet biztosít.

A verseny ideje alatt a rendezőbizottság orvosi (mentőautók), állatorvosi, állatmentő és patkoló kovácsi szolgálatot biztosít.

A verseny résztvevői

Lovasok részvételi feltételei:

 • 18. életévét betöltött magyar állampolgár vagy határon túli magyar nemzetiségű személy lehet.
 • Amennyiben 2018. dec. 31. előtt rendelkezett hivatalos licensszel, nem nyert 10 síkversenynél többet
 • 2019. jan. 1 óta nem volt 1-nél több hivatalos galopp síkverseny győzelme.

Lovasok felszerelése:

Saját felszerelés: fekete csizma, gerincvédő (a Versenyrendezőség által elfogadott hosszú, a teljes gerincet védő típus), védőszemüveg használata engedélyezett.

A rendező biztosítja: három ponton rögzített lovagló kobak, lovagló dressz és nadrág, ami huszárruhát mintázó jelmez. Az Elővágtán a rendező csak a Nemzeti Vágta mintázatú pólót biztosítja, az egyéb lovas ruházatról és a kobakról a lovas maga gondoskodik.

Sarkantyú és lovaglópálca használata tilos! Továbbá tilos bárminemű egyéb eszköz, ami a ló buzdítását szolgálhatja.

A rendező által biztosított ruhát és kobakot a lovas a rendezvény után köteles visszaszolgáltatni.

 

Felvezetők felszerelése:

A Nemzeti Vágta szervezőbizottsága által rendelkezésre bocsátott ruházat (saját lovas cipő és kobak).

 

Lovak:

Minden nevező lovas bármilyen fajtájú és nemű, 5 éves (születési év: 2019.) vagy idősebb lóval részt vehet, kivéve az ismeretlen származású, valamint argentin póló póni, angol telivér, magyar tenyésztésű verseny félvér fajtájú vagy genetikailag oda sorolható lovakat. Az angol telivér és az ismeretlen származás együttesen nem haladhatja meg a 75%-ot (A származási lapokat a 2. ősi sorig, azaz a nagyszülőkig vizsgáljuk). 2023-tól az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán magyarországi település csak magyar tenyésztésű lóval indulhat. Határon túli település indulhat magyar tenyésztésű lóval vagy a települése országában tenyésztett lóval, kivéve az ismeretlen származású és a fentebb felsorolt fajtákat és a genetikailag oda sorolható lovakat. Az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán a lovak azonosításában a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének hivatalos területi felügyelői is közreműködnek. Az első 2024. évi Elővágta megrendezésétől kezdve a Nemzeti Vágta döntőjével bezáróan a futamokban résztvett vagy nevezett lovaktól bármikor vér, illetve DNS minta vehető a ló azonosságának megállapítása céljából. A pozitív vizsgálati eredmények kézhezvételét követően a ló-lovas páros a versenyből utólag, az eredményhirdetés után is kizárható, és/vagy a további versenyzéstől eltiltható. Amennyiben a Versenyszabályzat és Versenykiírás szándékos megsértésének gyanúja felmerül, mind a nevező, mind a lovas az adott versenyből azonnal kizárásra kerül, továbbá az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán való versenyzéstől határozatlan időre eltiltható. Egy lovas egy lovat nevezhet. Az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán a lovak indulási jogáról a mindenkori versenybíróság elnöke dönt, akinek döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Abban az esetben, ha az Elővágtára vagy a Nemzeti Vágtára benevezett lónak a versenybíróság nem ad indulási jogot, úgy a nevező tudomásul veszi, hogy semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel sem Lovas-Show Kft.-vel, sem partnereivel szemben. A hagyományos fajták közé nem sorolható egyedek indulási jogával kapcsolatban a Szervezőbizottság a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének véleményét kérheti. Az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán a kancák 6 hónapos vemhességtől az ellés utáni 6. hónap utolsó napjáig nem versenyezhetnek. A fenti szabályok igazolását a Versenybíróság kérheti a tulajdonostól.

 

 

Állategészségügyi feltétel:

Ló útlevél, melynek tartalmaznia kell:

 1. Ló influenza elleni vakcinázás igazolását (alapimmunizálás: első oltás, majd 21-92. napon belül második oltás, utána mindig 6 hónapon belül emlékeztető oltás, +/- 21 nap).
 2. Évente a fertőző kevésvérűségről szóló, egy évnél nem régebbi negatív vérvizsgálati eredmény igazolását.

 

Lovak felszerelése: kantár, angol nyereg (nem galopp, sem western nyereg! – a Nemzetközi Lovas Szövetség három olimpiai szakágában elismert és használható nyereg az angol nyereg!), számtakaró (a rendező biztosítja). Egyéb lovas felszerelés: lábvédők, martingál, nyeregalátét, használható. Szügyhám használata kötelező. Patkósarok az Elővágták során használható, a Nemzeti Vágtán nem! Szemellenző használata tilos. A felszerelés sérülést nem okozhat!

 

Kisegítő személyzet: minden nevező lovas mellé 1 fő lóápolót és 1 fő csapatvezetőt kell regisztrálni, akiknek jelenléte kötelező a verseny folyamán. A verseny helyszínére és a lovak részére biztosított területre csak regisztrált személy léphet. A lovak elhelyezését biztosító területre 23.00 óra és 6.00 óra között nem lehet belépni. A lovakhoz tartozó személyek ellátásáról és elszállásolásáról a nevező gondoskodik.

 

Parkolás: A lószállítók részére külön elkerített, őrzött parkoló áll rendelkezésre.

 

Óvás menete:

Érvényes óvást a versenyigazgatónál a csapat vezetője a futam után 3 percig jelezhet szóban, amit 50.000 Ft pénzletéttel együtt írásban kell megerősítenie a futamot követő 10 percen belül a versenyirodán. Az óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el. Az óvás elfogadása esetén az óvási díj visszajár. Elutasított óvásnál az 50.000 Ft óvási díj a Lovas-Show Kft.-nél marad, melyről készpénzfizetési számlát állít ki az óvást benyújtó részére.

 

Tiltott szer használata: 2024. első Elővágtájától a Nemzeti Vágta döntő futamának eredményhirdetését követő egy órán belül a verseny rendezőinek jogában áll bárhol, bármikor a nevezett lovakon tiltott szer használatának kimutatására vizsgálatot végeztetni.

A versenyző lovasoknak tilos a verseny egész ideje alatt alkoholt vagy tudatmódosító szert fogyasztani, amit a verseny rendezői bármikor ellenőrizhetnek.

A Szervezőbizottság a tiltott szer használatának vizsgálata során saját belső szabályzat alapján jár el.

 

A verseny lebonyolítása:

Előfutamok sorsolása

60 nevezett település indulási előfutamának és pozíciójának sorsolása a verseny előtt nyilvánosan, közjegyző jelenlétében történik, melyre a nevezők meghívást kapnak. Minden futam rajtrács száma megegyezik az előfutamban kisorsolt hellyel. A 60 nevező 15 előfutamban négyesével versenyez.

 

Nulladik nap (október 4. péntek)

Érkezés

Minden nevező és az általa nevezett ló megérkezése a versenyre 8.00 és 13.00 óra között. Helyszín: Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont. Minden - a versenyben, a bemutatón - résztvevő ló érvényes lóútlevelét a bejáratnál szolgálatot teljesítő hatósági állatorvosnak be kell mutatni. A versenyirodán a csapatvezetők akkreditálják csapatukat, átveszik a karszalagokat és a versenyruházatot.

A lovak mozgatására mindhárom nap a melegítő pályákon van lehetőség a technikai értekezleten kiadott időpontokban.

Állatorvosi vizsgálat

A lovaknak az előre kiadott sorrendben kötelező állategészségügyi és regisztrációs vizsgálaton kell részt venniük. Minden lovat kantárban, saját lovasa kell, hogy felvezessen. Szükséges a lovas személyi azonosító okmánya és a ló érvényes útlevele.

Technikai értekezlet

Kötelező tájékoztató a lovasok és a csapatvezetők részére.

 

Első nap (október 5. szombat)

Pálya szemle

A versenyen résztvevő lovasok és csapatvezetők a rendezvény műszaki- és versenyigazgatójával gyalogosan megtekintik a versenypályát.

Tréning a pályán

Az előfutamok előre kiadott sorrendjében a versenyzők kötelezően kipróbálják a Nemzeti Vágta pályáját 5-5 percen keresztül.

Csak az a nevező vehet részt a versenyen, melynek csapatvezetője és lovasa a szombati napon a Nemzeti Vágta pályájának kipróbálása után 1 órán belül a versenyirodán a Pályaelfogadási Nyilatkozatot aláírja.

Fogadalomtétel

A lovasnak a versenypálya területén ló nélkül, versenyfelszerelésben kell megjelenni.

Előfutamok

A 15 db négyfős előfutamból a hivatalosan kiadott eredménylista után minden előfutam győztese közvetlenül a középfutamba kerül.  A 15 futamgyőztes eredményét kivéve, a leggyorsabb időt teljesítő lovas 16.-ként még bejut a középfutamba. Az így kialakult 16 fős mezőny indulási sorrendjét szombat este, a technikai értekezlet színhelyén, közjegyző jelenlététben újra sorsoljuk.

 

Második nap (október 6. vasárnap)

Középfutamok

Az előfutamok győztesei és a következő legjobb időeredmény alapján, sorsolás után alakul ki a 4x4-es középdöntők beosztása, ami 5,5 kör!

A négy középfutamból a hivatalosan kiadott eredménylista után az 1. helyezettek jutnak az 5,5 körös döntőbe. Amennyiben a továbbjutott lónál vagy lovasnál sérülés mutatkozik, azt a versenybíróságnak és a verseny állatorvosának vagy mentőorvosának kell kivizsgálni, és a további szereplésről döntést kell hoznia. A kieső helyét nem lehet feltölteni a következő helyezett lovassal.

Döntő

A döntő résztvevői a középfutam győztesek. Amennyiben egy páros visszalép, a helye nem feltölthető. A verseny végső sorrendje a döntőben elért és a versenybíróság által elfogadott sorrend után alakul ki.

Eredményhirdetés, díjátadás

A díjak átadása a döntőt követő díjátadó ünnepségen történik. A díjátadón a versenyzőknek és kísérőiknek elegáns viseletben (zakó, blúz/ing, szoknya vagy hosszú nadrág) kell megjelenniük.

Pénzdíj felosztás:

 • minden elő- és középfutam győztes nevezője 400.000,- forintot,
 • a döntő győztesének nevezője 5.000.000,- forintot
 • a döntő 2. helyezett nevezője 1.000.000,- forintot
 • a döntő 3. helyezett nevezője 500.000,- forintot kap.

A pénzdíjak kifizetése a negatív tiltott szer vizsgálati eredmények megérkezése után, kizárólag a nevező által kiállított számla alapján történik. A szolgáltatás megnevezése „versenynyeremény”, amely az áfa hatályán kívül eső tevékenység (TAHK), ezért nem terheli áfa sem más adó.

A 2024. évi Nemzeti Vágta győztese a pénzdíjon felül indulási jogot nyer a 2025. évi Nemzeti Vágtára ugyanazon település színében és ugyanazon nevező képviseletében.

Az a ló, amely a Nemzeti Vágta versenyében háromszor első helyezést ér el, a Nemzeti Vágta örökös bajnoka lesz, és a versenyben (Elővágta, Nemzeti Vágta) többször nem indulhat.

Úgynevezett „fekete versenyen” való bárminemű részvétel, illetve közreműködés a Nemzeti Vágta versenyrendszeréből való kizárást von maga után.

A rendező semmilyen balesetért, sérülésért, a lovakban, illetve a felszerelési tárgyakban keletkezett bármely kárért felelősséget nem vállal.

A 2024-es év során, a Nemzeti Vágtához kapcsolódó valamennyi rendezvényen (sajtótájékoztatók, Elővágták, Sorsolás, Nemzeti Vágta stb.) készült fotók és videók a Lovas-Show Kft. tulajdonát képezik, a rajta szereplők semmilyen igényt nem támaszthatnak a felhasználást illetően.

Jelen Versenykiírás alapján a verseny lebonyolítása a Versenyszabályzatban foglaltak szerint történik.

 

 

 

 

 

Versenyszabályzat

 

E versenyszabályzat a 2024-as Nemzeti Vágta Elővágtáit és a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban rendezett Nemzeti Vágta síkversenyek lefutását szabályozza, és kiegészíti a Nemzeti Vágta Versenykiírásában foglaltakat.

Start

 

 1. Az induló települések bemutatása után a verseny résztvevői a lóápolók vezetésével lépésben az előstart vonalhoz (a startzóna előtt 10-40 méterre) lovagolnak a segédstarterek irányításával. A segédstarterek felszólítására az előstart vonalnál a felvezetők elengedik a lovakat. A versenyben résztvevő párosok ezután a segédstarterek által meghatározott jármódban (lépés vagy ügetés) egy vonalban közelednek a startzóna irányába az előstart zóna szakaszban.
 2. Előstart zóna: az előstart vonaltól a startzónáig tartó, a pálya teljes szélességével megegyező 10-40 méter hosszúságú pályaszakasz. A startzóna a startvonaltól visszafelé húzódó, zászlókkal jelölt, a pálya teljes szélességével megegyező 10 méter hosszúságú szakasz. Az előstart zónában önhibájából leeső lovas a versenyben nem vehet részt.
 3. Amikor a versenyzők a startzónába érkeznek, a starter zászlaját jól látható módon a feje fölé emeli, ezzel jelezve, hogy a start elkezdődött. A startzónában önhibájából leeső lovas a versenyben nem vehet részt.
 4. Miután a lovak az előírt rend szerint közelítenek a startvonalhoz a startzónában, a starter „start” felkiáltásával egy időben a zászlós starter lecsapja a zászlót, és kezdetét veszi a verseny. Gumikötél nincs!
 5. Ha egy ló a „start” vezényszó után oldalra kitör, állva marad, kihátrál vagy eldobja magát, és emiatt hátrányra tesz szert, az indulást érvényesnek kell tekinteni. 
 6. Ha egy páros a start menetét nem tudja teljesíteni az előírt rend szerint, vagy túlzottan ideges magatartásával veszélyezteti az ellenfelek vagy a közönség testi épségét, a segédstarter az Elővágtán és a Nemzeti Vágtán is hátrányba helyezi, végső esetben a Versenybíróság jogosult az illető résztvevőt a versenyből kizárni. 
 7. Ha egy ló a „start” vezényszó előtt előre felé kilép a startzónából, a segédstarter az Elővágtán és a Nemzeti Vágtán is hátrányba helyezi, végső esetben a Versenybíróság jogosult az illető résztvevőt a versenyből kizárni. 
 8. Ha egy ló a „start” vezényszó előtt áthalad a startvonalon, elszáguld, lovasát ledobja, úgy a Versenybíróság az illető párost a további versenyzéstől eltilthatja, és miután az eltiltott résztvevő elhagyja a pályát, a starter új startot rendel el.  
 9. Érvénytelen start esetén a starter zászlaját jól láthatóan lengeti, aminek láttán a szakaszbírók is lengetni kezdik zászlójukat, ezzel jelezve a résztvevők számára, hogy a start érvénytelen. Érvénytelen start esetén a résztvevők feltartanak, majd a menetirányt továbbra is megtartva, visszatérnek az előstart vonalhoz, ahol a segédstarter további utasításáig lépésben köröznek. 
 10. A starter döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

Verseny

1. A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.

2. Különösen akadályozásnak minősül és kizárást von maga után:

 • az ellenfél lovának vagy lovasának megütése, megrúgása, visszahúzása, ellökése,
 • ha a lovas a mögötte láthatólag gyorsabban haladó résztvevő elé bevág lovával, hogy az előzést ezáltal megakadályozza.

3. A lekeresztezés, a szorítás és a nekilovaglás hátra helyezést vagy kizárást vonhat maga után.

4. Nem minősül akadályozásnak a pálya ideális ívén való lovaglás és a versenyben elfoglalt pozíció ily módon való megőrzése. Ez nem vonatkozik a lekörözött versenyzőre, akinek a pálya külső szélére húzódva kell biztosítania a mögötte érkezők elhaladását.

5. A verseny során a lovakat csak „kézzel” lehet lovagolni. Ostor, pálca, sarkantyú vagy bármely egyéb eszköz, ami a ló hajtását szolgálja, a versenyben nem használható. Szabálytalan lovaglásnak számít, és a versenyből való kizárást vonja maga után különösen:

 • a megengedett felszerelésen kívül bármilyen eszköz használata,
 • a ló szárral való ütlegelése.

6. Bármely olyan esemény bekövetkeztekor, amely a verseny további biztonságos, reális lefolyását lehetetlenné tenné, a Versenybíróság a versenyt azonnal leállíthatja gonggal, zászlóval, hangos bemondással. A verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényező, amikor a versenyt kötelező leállítani:

 • a pályán álló vagy fekvő ló vagy lovas, ha rövid időn belül nincs lehetőség a futófelületről való eltávolítására,
 • a menetiránynak szemben haladó résztvevő,
 • a pályára bedobott minden olyan tárgy, ami megzavarhatja a résztvevőket.

7. A leállított versenyt a Versenybíróság a Versenyigazgatóval egyeztetve a versenynap folyamán megismételteti. A megismételt futamban a leállítást okozó lovas nem vehet részt, tehát azon lovasok, akik önhibájukból esnek le futam közben és ezért a versenyt leintik, az újraindított futamban nem állhatnak starthoz.

 

Befutás, eredmény

1.   A célfotó tanulmányozására és a futam lefolyásának ellenőrzésére a Versenybíróság minden esetben 3 perces vizsgálatot tart. A vizsgálatot követően a Versenybíróság a következő intézkedéseket hozhatja:

 • a pályán mutatott befutási sorrendet jóváhagyja,
 • a szabálytalankodó résztvevő(k) kizárásával vagy hátra helyezésével új befutási sorrendet állapít meg.

Az így kialakult befutási sorrend a futam „hivatalos eredménye”.

 

Óvás

 1. Érvényes óvást a versenyigazgatónál a csapat vezetője a futam után 3 percig jelezhet szóban, amit 50.000,-Ft pénzletéttel együtt írásban kell megerősítenie a futamot követő 10 percen belül a versenyirodán. Az óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el. Az óvás elfogadása esetén az óvási díj visszajár. Elutasított óvásnál az 50.000 Ft óvási díj a Lovas-Show Kft.-nél marad, melyről készpénzfizetési számlát állít ki az óvást benyújtó részére.
 2. Óvást a verseny eredménye ellen lehet emelni, amennyiben a lovas vagy csapatvezető úgy ítéli meg, hogy az ellenfelek valamelyike a Versenyszabályzatba ütköző módon, jogtalan előnyre tett szert az óvó féllel szemben.
 3. Nem jelent óvási alapot a versenyzés során bekövetkezett véletlen esemény, amelyet a Versenybíróság nem tekint a verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényezőnek és a versenyt nem állítja le.
 4. A Fegyelmi Bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

Általános rendelkezések

A lovasok vagy a kisegítő személyzet bármely tagja által a versenyrendező bármely tisztségviselőjével, vagy az ellenfelekkel szemben tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulás azonnali kizárást von maga után, és a további versenyektől eltiltható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© - Székely Vágta, a Nemzeti Vágta sepsiszentgyörgyi előfutama